Over K&C

Stichting Kunst & Cultuur (K&C) maakt zich sterk voor goed cultuuronderwijs op de scholen in Drenthe en Groningen en zet zich in voor de cultuurparticipatie In Drenthe. Met onze projecten en evenementen stimuleren we zoveel mogelijk mensen om deel te nemen aan of kennis te maken met kunst, cultuur en erfgoed. 

Talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering zijn onze speerpunten in zowel de amateurkunsten, de professionele kunsten als het onderwijs. 

In het kader van onze provinciale opdracht Kunst in de Openbare Ruimte helpen we gemeenten en bedrijven in Drenthe met het realiseren van kunst op straat. Ook ondersteunen wij community art-projecten en organiseren wij activiteiten voor en met de creatieve industrie.

  • Gebouw K&C Assen
    Assen
  • Gebouw K&C Groningen
    Groningen