Cultuurkaart vso

Ook de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen gebruikmaken van de Cultuurkaart. Met deze kaart kunnen zij gratis of goedkoper deelnemen aan culturele activiteiten. 

K&C is acceptant van de cultuurkaart. Dit betekent dat betalingen via K&C georganiseerde schoolvoorstellingen geheel of gedeeltelijk kunnen worden voldaan via het budget van de cultuurkaart. 

Via CJP/Ministerie van Onderwijs ontvangen VSO-scholen jaarlijks een cultuurbudget en bijbehorende cultuurkaarten. 

De school kan zelf bepalen welk deel van het beschikbare budget aan de leerlingen wordt verstrekt voor individuele bestedingen en welk deel wordt gereserveerd voor collectieve activiteiten, zoals het centraal inkopen van voorstellingen.

  • Cultuurkaart CJP