Directie / Raad van Toezicht

De directeur van K&C is Marieke Vegt.

K&C heeft een Raad van Toezicht die de directeur adviseert en ondersteunt en kijkt naar de inhoudelijke en financiele resultaten en eventuele risico’s. Ook controleert zij of de afspraken die K&C maakt met haar opdrachtgevers worden nageleefd.