Erfgoededucatie

Door erfgoed-educatie leren leerlingen over de sporen van het verleden in het heden. Met dimensies als tijd, ruimte en betekenisgeving krijgen zij handvatten om verbanden te zien en hun omgeving te onderzoeken. 

Erfgoededucatie is erop gericht leerlingen zintuiglijk te laten ervaren dat de wereld niet uit losse stukjes bestaat, maar uit verbindingen die één geheel vormen. Dit gebeurt door ruiken, zien, voelen, horen en proeven, door emoties en gevoelens en denken en beredeneren. 

Door met elkaar de verschillende (historische en actuele) betekenissen van erfgoed te onderzoeken, kan erfgoededucatie bijdragen aan geschiedenis, burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling.

  • PO - erfgoededucatie