Erfgoededucatie

Erfgoededucatie biedt een manier om naar onze cultuur te kijken. Door erfgoededucatie leren leerlingen werken met dimensies als tijd, ruimte en betekenisgeving en krijgen zij handvatten om verbanden te zien en hun omgeving te onderzoeken. 

Erfgoededucatie is erop gericht leerlingen zintuiglijk te laten ervaren dat de wereld niet uit losse stukjes bestaat, maar uit verbindingen die één geheel vormen. Dit gebeurt door ruiken, zien, voelen, horen en proeven, door emoties en gevoelens en denken, beredeneren. 

Door met elkaar de verschillende (historische en actuele) betekenissen van erfgoed te onderzoeken, kan erfgoededucatie bijdragen aan geschiedenis, burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling.

  • PO - erfgoededucatie