Voortgezet Onderwijs

Wij adviseren VO-scholen op het gebied van kunst- en cultuureducatie en helpen bij het ontwikkelen van cultuurbeleid. De behoefte van de invididuele school staat altijd centraal. Wij zien meerwaarde in doorgaande leerlijnen en adviseren en ondersteunen kunstvakdocenten dan ook graag bij het opzetten van deze lijnen. Daarnaast bieden we advies en begeleiding bij vakoverstijgende projecten. K&C organiseert in opdracht van scholen programma‘s van professionele podiumkunstvoorstellingen en workshops, zoals het Cultuurtraject en een CKV-dag. Op aanvraag organiseren wij culturele activiteiten, zoals workshops, projectdagen- of weken.

  • Voortgezet Onderwijs
4