Cultuuronderwijs

De medewerkers in het team onderwijs ondersteunen, adviseren en begeleiden scholen voor primair, voortgezet én het speciaal onderwijs bij de ontwikkeling van een eigen cultuurbeleid. Zij verzorgen ook cursussen en nascholingen, Cultuurmenu's en het busvervoer naar musea. De volgende mensen werken voor het onderwijs in Drenthe en Groningen en helpen je graag verder.