Oog voor de verschillen

Kunst- en cultuureducatie in het speciaal onderwijs zijn niet altijd vanzelfsprekend. Het is een uitdaging om het cultuuronderwijs een passende plek in het lesprogramma te geven. Het vraagt extra deskundigheid van (kunstvak)docenten om aan te sluiten bij de leerlingen en in te spelen op individuele behoeften. Het realiseren van een theater- of museumbezoek is soms net iets lastiger. K&C kan goed helpen en ziet in de praktijk ook mooie voorbeelden. Je vindt ze onder de verschillende beschrijvingen. Heb je vragen neem dan contact op met Geke Slagman