MBO / HBO

Naast onze werkzaamheden in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs stimuleren wij ook het cultuuronderwijs in het MBO. 

Daarnaast moedigen wij de Pabo's aan om in hun curriculum aandacht te besteden aan cultuuronderwijs, zodat toekomst leerkrachten weten hoe zij kunst en cultuur kunnen gebruiken bij het geven van vakken als aardrijkskunde, rekenen en Engels.

  • MBO / HBO
  • MBO / HBO
  • MBO / HBO