Cultuureducatie met Kwaliteit

De Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) richt zich op het verbeteren van de cultuureducatie in het basisonderwijs. Samen met partners geven wij uitvoering aan deze regeling in de provincies Drenthe en Groningen.

Met het uitvoeren van CMK willen we ervoor zorgen dat cultuurlessen op een hoog niveau worden gegeven en dat cultuureducatie een vaste plek krijgt binnen het onderwijs en bij culturele instellingen. Om dit te bereiken ontwikkelen we (vakoverstijgende) leerlijnen cultuuronderwijs en zorgen we ervoor dat de deskundigheid van leerkrachten wordt vergroot. Daarnaast stimuleren we de samenwerking tussen culturele instellingen en scholen.

Vraag van scholen staat centraal

Voor de invulling van cultuureducatie staat de vraag van de school bij ons centraal. De school heeft de regie als het gaat om het geven van invulling aan het cultuuronderwijs. 

  • CMK