Speciaal Onderwijs

Kunst- en cultuureducatie in het speciaal onderwijs is niet altijd vanzelfsprekend. Het is een uitdaging om het cultuuronderwijs een passende plek in het programma te geven. Het vraagt extra deskundigheid van kunstvakdocenten om aan te sluiten bij de leerlingen en in te spelen op individuele behoeften en een theater- of museumbezoek is soms net iets lastiger te realiseren. 

K&C ziet het belang van specialistische kennis en maatwerk in het speciaal onderwijs en biedt de helpende hand om een brug te slaan tussen het culturele veld en het SO, SBO, VSO en praktijkonderwijs.
Binnen K&C is een adviseur met specialisme speciaal onderwijs werkzaam die kan helpen!

We brengen driemaal per jaar een nieuwsbrief speciaal uit.
Via deze link kun je je abonneren

  • Speciaal Onderwijs
  • Speciaal Onderwijs
0