Speciaal Onderwijs

Kunst- en cultuureducatie in het speciaal onderwijs is niet altijd vanzelfsprekend. Het is een uitdaging om het cultuuronderwijs een passende plek in het programma te geven. Het vraagt extra deskundigheid van kunstvakdocenten om aan te sluiten bij de leerlingen en in te spelen op individuele behoeften. Een theater- of museumbezoek kan soms lastig te realiseren zijn.

K&C ziet het belang van specialistische kennis en maatwerk in het speciaal onderwijs en biedt de helpende hand om een brug te slaan tussen het culturele veld en het SO, SBO, VSO en praktijkonderwijs. Binnen K&C is een adviseur met specialisme speciaal onderwijs werkzaam die kan helpen!

  • Speciaal Onderwijs