Speciaal Onderwijs

Kunst- en cultuureducatie in het speciaal onderwijs is niet altijd vanzelfsprekend. Het is een uitdaging om het cultuuronderwijs een passende plek in het lesprogramma te geven. Het vraagt extra deskundigheid van (kunstvak)docenten om aan te sluiten bij de leerlingen en in te spelen op individuele behoeften en een theater- of museumbezoek is soms net iets lastiger te realiseren. 
Kunst, erfgoed en media doen een beroep op kijken, horen, zien, tast en lichaamsbeweging. Hierdoor laten kinderen en jongeren soms onverwachte talenten zien. Dit talent wakkert vaak de leergierigheid aan en kan worden ingezet om betere aansluiting bij andere vakken te krijgen.
K&C ziet het belang van specialistische kennis en maatwerk in het speciaal onderwijs en biedt de helpende hand om een brug te slaan tussen het culturele veld en het SO, SBO, VSO en praktijkonderwijs.

Binnen K&C is een adviseur met specialisme speciaal onderwijs werkzaam die kan helpen! We brengen driemaal per jaar een nieuwsbrief speciaal uit. Via deze link kun je je abonneren

  • Speciaal Onderwijs
  • Speciaal Onderwijs
4