Visie - Verbinding - Verbeelding

Leiding geven aan cultuuronderwijs vraagt visie, inzicht, kennis en inventiviteit. Hoe begeleid en bewaak je als bestuur en schoolleider de kwaliteit van dit proces? Hoe wordt cultuuronderwijs duurzaam en structureel geborgd in de school?

Cultuuronderwijs kan de identiteit van de school versterken. Cultuuronderwijs draagt bij aan 21e-eeuwse vaardigheden. Cultuuronderwijs kan ook de start te zijn van innovatieve ideeën voor het ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept met het team. 

Visieontwikkeling, structurele inbedding, doorlopende leerlijnen, vakoverstijgend werken, deskundigheidsbevordering van het team, samenwerking met de culturele omgeving - wat zijn specifieke vragen van jouw school of schoolbestuur?