Visie - Verbinding - Verbeelding

Het traject Visie – Verbinding – Verbeelding geeft jou als schoolleider in vijf informele bijeenkomsten een vernieuwde blik op het cultuuronderwijs op jouw school. Hoe draagt cultuureducatie bij aan goed onderwijs? Wat kan het betekenen voor de ontwikkeling en het leren van het kind?

Tijdens de bijeenkomsten gaan we aan de slag met onderwerpen en vragen die bij jou op school spelen. Of je nu al jarenlang ervaring hebt met cultuuronderwijs, met bepaalde methodes werkt, of zoekende bent naar de plaats van cultuureducatie binnen het onderwijs.

Thema's als vakintegratie, duurzame borging, deskundigheidsbevordering, het samenwerken met de culturele omgeving, de ontwikkeling van een Kindcentrum of de afstemming met de culturele omgeving of het vo komen aan bod.

Je krijgt adviezen, kennis en inzichten en vertaalt deze naar de situatie op jouw school. Misschien kan cultuuronderwijs de identiteit of signatuur van je school versterken, of put je uit de bijeenkomsten nieuwe ideeën hoe je het onderwijs nog scherper inhoud en vorm kunt geven. Ook geven we je handvatten om de ICC'er en het team op jouw school te ondersteunen.

  • Kunstwerk Henry Edmond Cross | Sunset over the sea
    Henry Edmond Cross | Sunset over the sea