Muziekakkoord Groningen Oost

Samen muziek maken brengt plezier, heeft een positieve invloed op de sociale vaardigheden en intelligentie van kinderen en versterkt het groepsgevoel. Om alle kinderen in Oost-Groningen dezelfde kansen te bieden op het gebied van muziekonderwijs tekenen basisscholen, kinderopvang, kunstencentra en muziekverenigingen in Veendam, Pekela, Westerwolde en Oldambt in het tweede kwartaal van 2021 het convenant Muziekakkoord Groningen Oost. Hierbij worden ze ondersteund door de pabo's, K&C en de betrokken gemeenten. 

In dit akkoord leggen de partijen vast zich de komende jaren in te zetten voor structureel muziekonderwijs op alle basisscholen en de kinderopvang, waarin aandacht is voor zelf muziek maken, bewegen op muziek en professionele podiumvoorstellingen op het gebied van dans en muziek. Na ondertekening van het Muziekakkoord wordt een aanvraag voor de MuziekMatch ingediend, waarmee de plannen deels kunnen worden gefinancierd.

  • Muziekakkoord Groningen
  • Muziekakkoord Groningen
  • Muziekakkoord Groningen