Filmhub Noord

Film is meer dan bewegend beeld. Als je de taal van film beheerst, leer je de wereld in al zijn verschijningsvormen en je eigen rol daarin beter begrijpen. 
Daarom zijn er in de afgelopen periode in het hele land Filmhubs opgericht. Ook in Noord-Nederland, waar K&C onderdeel van is. 

Een Filmhub heeft als doel om het onderwijs, leerlingen en het culturele veld door middel van de taal van film te verbinden en zo de belevingswereld en algemene ontwikkeling van alle betrokkenen te vergroten. 

  • Filmhub Noord