Een gedicht schrijven

Wie een gedicht schrijft, speelt met taal.
Zegt veel met weinig woorden.
Wil je rijmen, of juist niet?
Hoor het ritme van je regels.
Zie de beelden in je hoofd.
Vergelijk ze met iets anders.
Dans met klanken uit je pen.
Schrijf over grote of kleine zaken.
Je huis, dier, liefde of verdriet.
En kom ineens tot de ontdekking:
Hé, 'k heb een gedicht gemaakt!

  • Culturele 50 - gedicht schrijven