• Cultuurmonitor

Cultuurmonitor 4 gereed

Categorie: 
Pers & Media

De Drentse Cultuurmonitor 4 is gepresenteerd. Het is de laatste editie waarin het cultuurbeleid 2017-2020 van de provincie door bureau Berenschot is gemonitord. De monitor staat grotendeels in het teken van de gevolgen van corona voor de culturele sector van Drenthe. Aan de hand van een documentstudie, een enquête en diverse gesprekken met het veld heeft Berenschot drie thema's onderzocht; vraag en aanbod, digitalisering en cultureel werkkapitaal. De resultaten daarvan zijn gebundeld in de Cultuurmonitor dat onder aan deze pagina is te downloaden. 

De coronacrisis heeft grote impact op het culturele ecosysteem. De waarden die met en door kunst en cultuur in Drenthe zijn opgebouwd, zijn onder druk komen te staan. Vanwege de coronacrisis zijn zowel het nieuwe cultuurbeleid van de provincie (beschreven in de Cultuurnota 2021-2024), als de plannen van de culturele instellingen, in een ander daglicht komen te staan. De coronacrisis heeft effecten op de artistieke, economische, maatschappelijke en ruimtelijke waarde van de Drentse cultuur- en erfgoedsector. Ze worden beschreven evenals actuele inzichten en aanbevelingen voor zowel de sector als betrokken overheden delen.