Identitijd

Professionele en vrijetijdkunstenaars in Drenthe en Overijssel konden in 2018 deelnemen aan een beeldend kunstproject van K&C en Stichting Beeldruimte in Overijssel.

Onder de titel 'Identitijd' konden ervaren en onervaren kunstenaars participeren binnen inspiratiedagen met workshops en lezingen, waarin zij gestimuleerd werden kunstwerken te maken rond de thema's identiteit en tijd. We organiseerden daarna twee exposities, 1 in Emmen en 1 in Hengelo, waar de kunstwerken van 170 deelnemende kunstenaars werden getoond.