Kunst in de Openbare Ruimte

K&C adviseert over en begeleidt diverse kunstprojecten in de openbare ruimte.
De medewerkers van K&C ondersteunen, samen met externe adviseurs gemeenten, provincie, instellingen, initiatiefgroepen en kunstenaars tijdens de initiatieffase, de ontwerpfase en de realisatie en plaatsing van de kunstwerken. Soms wordt een traject aangevuld met educatieve programma's en community art projecten.

In 2020 helpen de volgende adviseurs de onderstaande projecten te realiseren: Selby Gildemacher, Ankie Dijkstra, Petra te Morsche, Wout Hoogendijk en Nils van Beek. 

Projectleider is Michiel van der Kaaij. Ook hij neemt geregeld adviestaken voor zijn rekening.

2