Ambtenaren

Een dag over cultuureducatie op de scholen in Drenthe en Groningen.

Cultuureducatie staat volop in de belangstelling, zowel in het onderwijs als bij de overheden. 
Sinds de invoering van Cultuureducatie met Kwaliteit is het aantal scholen en leerlingen dat zich bezig houdt met kunst en cultuur enorm gestegen. 
Het cultuuraanbod op de scholen is van hogere kwaliteit geworden en de samenwerking met de culturele instellingen in de eigen gemeente verloopt steeds beter. Steeds meer scholen willen vakoverstijgend werken. K&C stimuleert leergemeenschappen cultuureducatie en organiseert voor het VO Inspiratiecafés.
Speciaal voor de cultuur- en onderwijsambtenaren in Drenthe en Groningen organiseren wij april 2019 een studiedag cultuureducatie. 

Tijdens twee bijeenkomsten krijg je informatie over de laatste stand van zaken betreffende cultuureducatie en de ontwikkelingen in de verschillende gemeenten.
Er is ook aandacht voor de praktijk. Wij nemen je mee naar een school of culturele organisatie die je laat zien wat cultuureducatie in de praktijk betekent, wat ze doen, hoe hun gemeente dat faciliteert of ondersteunt en wat de resultaten zijn. 

Heb je interesse stuur dan alvast een mailbericht naar Peter Pot of Jeffrey Deelman.
Er zijn geen kosten aan deze twee bijeenkomsten verbonden.

  • Studiedag ambtenaren - cultuureducatie