Ambtenaren

Cultuureducatie staat volop in de belangstelling, zowel in het onderwijs als bij de overheden. 

Sinds de invoering van Cultuureducatie met Kwaliteit is het aantal scholen en leerlingen dat zich bezig houdt met kunst en cultuur enorm gestegen. 
Het cultuuraanbod op de scholen is van hogere kwaliteit geworden en de samenwerking met de culturele instellingen in de eigen gemeente verloopt steeds beter. Steeds meer scholen willen vakoverstijgend werken. K&C stimuleert leergemeenschappen cultuureducatie en organiseert voor het VO inspiratiecafés.

Speciaal voor de cultuur- en onderwijsambtenaren in Drenthe en Groningen organiseren wij twee studiedagen cultuureducatie. De eerste was op 15 april in Groningen; de volgende staat voor: 
3 juni van 09.30 tot 15.00 uur in Assen.

  • Studiedag ambtenaren - cultuureducatie