• Een reis maken

Publicatie Een reis maken

Categorie: 
Onderwijs

Medio 2020 verschijnt de publicatie 'Een reis maken' voor scholen in Groningen en Drenthe. 
De publicatie is een praktische 'reisgids' voor leerkrachten en directies die cultuuronderwijs met andere vakken willen verbinden of samenvoegen. 

Verschillende scholen werken al met methodes die bijvoorbeeld wereldoriëntatievakken met elkaar verbinden of werken met projectweken, waar ze nu cultuur aan toe willen voegen. Andere scholen willen sociale thema's, als samenwerken, aan theater koppelen.

'Een reis maken' laat zien hoe de school op haar bestemming kan komen, zonder te verdwalen in het doolhof van mogelijkheden. Ons navigatiesysteem helpt om cultuuronderwijs te verbinden aan de eigen visie op onderwijs en leren.