• Proeftuin Cultureel Vermogen
    Jantine Wijnja (fotograaf: Henry Alles)

Proeftuin Cultureel Vermogen

Categorie: 
Kunstbeoefening

Onze samenleving verandert steeds sneller. Zowel economisch, technologisch als cultureel. Om met die veranderingen om te kunnen gaan hebben we cultureel vermogen nodig: cultureel bewustzijn; ervaren van verschillen; uitingsvormen; en moeten we kunnen deelnemen aan het culturele leven. 
In vier proeftuinen gaan acht organisaties anderhalf jaar met Cultureel Vermogen aan de slag. Een van die proeftuinen is van K&C. 

Proeftuin Cultureel Vermogen Drenthe
Voorbereidend op een nieuw beleidsplan willen we binnen K&C meer interne samenwerking tussen de teams cultuuronderwijs en cultuurparticipatie realiseren. Die wens komt samen in 'cultureel vermogen' waarin de termen educatie en participatie; niet als gescheiden werelden, maar onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 

K&C helpt scholen om goed cultuuronderwijs te geven, zodat het cultureel vermogen van kinderen groeit. In de vrijetijdskunst biedt K&C talentontwikkelingsprogramma's, evenementen en community-artprojecten. Om het culturele proces op gang te houden biedt K&C haar organisatiekracht aan: steeds weer het nieuwe, het onbekende aanreiken en toegankelijk maken voor iedereen. 

De Proeftuin Cultureel Vermogen Drenthe bestaat uit drie deelprojecten. 

  1. Vanuit de theorie van cultureel vermogen schrijven wij ons beleidsplan 2020-2024. Belangrijke aandachtspunt is ons interne leerproces waar alle medewerkers van K&C bij betrokken zijn.
  2. We vinden de praktische vertaling in de programmalijnen en arrangementen binnen cultureel vermogen belangrijk. We brengen dit in praktijk in het project 'Hoe groot is jou wij', waarbij kunstenaar Jantine Wijnja in de gemeente Aa en Hunze experimenteert met het denken in processen. Jantine reist door de gemeente, praat met inwoners, brengt haar kunstenaars-"mindset" in en reflecteert. Ze houdt daarbij het proces voortdurend op gang.
    K&C wordt voor een belangrijk deel gesubsidieerd door de Provincie Drenthe en de Drentse gemeenten. De nieuwe cultuurnota van de Provincie legt de nadruk op het vergroten van de toegankelijkheid van cultuur en op de samenwerking met gemeenten.
  3. In de Drentse proeftuin cultureel vermogen willen we samen met de Provincie en de Vereniging Drentse Gemeenten onderzoeken of het werken vanuit cultureel vermogen drempels kan wegnemen voor samenwerking en voor intersectoraal werken. In een pilot willen we inclusieve werkvormen toetsen om eenheid in beleid na te streven én om nieuwe manieren van verantwoording te vinden.