• Marieke Vegt directeur Stichting Kunst & Cultuur

Pleidooi voor kansengelijkheid

Op 15-17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. November 2020 heeft het LKCA de politici in de Tweede Kamer gevraagd naar hun ambities op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie. 

Marieke Vegt, directeur van K&C, verzorgde de inleiding op het onderwerp Gelijke kansen 4-18 jaar.
De toegang voor kinderen en jongeren tot cultuureducatie en -participatie is in Nederland nog steeds mede-afhankelijk van de gezinssituatie en het schooltype (havo/vwo vs. vmbo/mbo). Hoe kan de overheid gelijkere kansen stimuleren? En is dat wel de taak van de overheid?

De inleiding van Marieke kun je hieronder teruglezen.