• Oproep politiek
  • Oproep politiek
  • Oproep politiek
  • Oproep politiek

Oproep aan politiek Drenthe

Door samenwerking en innovatie willen K&C, Scala en ICO scholen vanaf volgend jaar nog beter ondersteunen bij het geven van goed cultuuronderwijs. Ook zien we samen kansen om de verbinding tussen cultuur en het sociaal domein lokaal beter te verankeren.

In dit kader roepen we de politieke partijen in Drenthe op in hun verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadverkiezingen 2022 een hoofdstuk over cultuur op te nemen. De directeuren van K&C, ICO en scala pleiten voor goed cultuuronderwijs en willen daar de brede regeling combinatiefunctionarissen aan koppelen. Ook wordt de wens uitgesproken voor een goede aansluiting van de binnenschoolse cultuurprogramma's met de voorschoolse, buiten- en naschoolse activiteiten.

Ook vragen de directeuren aandacht voor de culturele zzp'ers. De fair practise code wordt genoemd en de inzet van vakdocenten in het onderwijs. 

Verder zou cultuur stevig moeten worden verbonden aan de sociale agenda in gemeenten, waarbij cultuur wordt ingezet bij sociale vraagstukken. Maar ook het realiseren van plekken waar jongeren elkaar creatief kunnen ontmoeten en interdisciplinair gewerkt kan worden is een aanbeveling. 

Lees hieronder de brief aan de politieke partijen.