• Cultureel Vermogen - logo LKCA

Cultureel Vermogen

Op vier plaatsen in Nederland werken culturele instellingen samen in het landelijk proefproject rond het begrip Cultureel Vermogen. K&C is één van de instellingen. De organisaties ontwikkelen, samen met scholen, welzijnsinstellingen en overheden, nieuwe manieren om cultuurdeelname te activeren. Het project loopt tot de zomer van 2021. 

Jantine Wijnja ontwikkelt in opdracht van K&C het project Hoe groot is jouw wij in de gemeente Aa en Hunze en K&C schrijft haar beleidsplan 2021-2024 vanuit het begrip Cultureel Vermogen.
Cultureel Vermogen is een nieuwe manier van kijken naar cultuureducatie en –participatie. Vertrekpunt is het idee dat mensen elkaar cultureel moeten kunnen verstaan. Om daaraan te werken is door de partners een nieuw model ontwikkeld, waarmee educatie, participatie, kunst en cultuur in elkaars verlengde worden geplaatst.
De verwachting is dat dit leidt tot meer samenhang in bijvoorbeeld cultuur op school en cultuur buiten school en in de samenwerking tussen cultuur en welzijn. 

Cultureel Vermogen wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en wordt begeleid door LKCA en Universiteit Maastricht. Meer informatie op www.lkca.nl/cultureelvermogen