• Publicaties - brief nieuwe statenleden Groningen

Brief aan de Staten Groningen

April 2019. De Statenverkiezingen zijn achter de rug en de (nieuwe) Statenleden staan in de startblokken. Vooruitlopend op het college-akkoord schreef K&C namens Vrijdag, steunpunt monumenten Libau, Biblionet Groningen, Erfgoedpartners, Centrum Groninger Taal en Cultuur, De Verhalen van Groningen en Marketing Groningen een brief aan de Statenleden van Groningen, waarin we een overzicht van de actuele en relevante ontwikkelingen op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed in de provincie schetsen. In de brief benadrukken wij de positieve effecten van een goed en evenwichtig cultuurbeleid, niet alleen voor de kunst en cultuur zelf, maar ook voor domeinen als onderwijs, economie en zorg.
De brief kun je hieronder lezen.