Training Cultuurcoördinator voortgezet onderwijs

Hoe zorg je voor kwalitatief sterk kunst- en cultuuronderwijs op je voortgezet-onderwijsschool? En hoe krijg je de rest van het schoolteam aan boord zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? Steeds meer (kunstvak)docenten die invulling geven aan het cultuurprogramma op vo-scholen geven aan behoefte te hebben aan aanvullende training. Inhet schooljaar 2022/2023 start daarom weer de training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs in verschillende landelijke regio's. In de regio Noord starten we in januari 2023. 

Aanmeldformulier

  • Scrabble-letters
  • Jongeren in Groninger Museum