NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een programma van de rijksoverheid dat scholen helpt leervertragingen door corona in te halen.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 krijgt het voortgezet onderwijs zo'n 700 euro per leerling voor een eigen schoolprogramma. Hiervoor moet je als school een plan maken waarin staat hoe je dit geld de komende 2,5 jaar gaat inzetten.

De overheid heeft zes menukaarten samengesteld, waaraan de plannen moeten worden gekoppeld. Ons advies: neem cultuureducatie op in je plannen. Hieronder enkele voorbeelden. 

Heb je hulp nodig? We helpen je graag!

  • Voortgezet onderwijs - NPO