CKV

Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) is een verplicht examenvak in de bovenbouw van havo en vwo. Tijdens de CKV-lessen maken leerlingen kennis met de professionele wereld van kunst en cultuur. Leerlingen nemen actief deel aan culturele activiteiten en reflecteren daar vervolgens op. Het vak bestaat uit vier examendomeinen. CKV zou binnen een school niet op zichzelf moeten staan. Het moet schoolbreed onderdeel uitmaken van cultuureducatie. Om dit te realiseren geven wij advies en bieden wij begeleiding en ondersteuning.

  • VO - ckv