Next Stop

Wil jij meer doen met kunst en cultuur in het (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs? In maart 2022 organiseren wij voor alle cultuurcoördinatoren, beleidsmakers, kunstvakdocenten en (educatie)medewerkers van culturele instellingen een aantal bijeenkomsten en workshops. Dit doen wij samen met onze collega's van het Fonds voor Cultuurparticipatie, Plein C en Cultuur Oost. De activiteiten staan in het teken van de thema's verwonderen, verstevigen en verankeren.

In Nederland zitten 105.000 leerlingen in het vso en s(b)o. Wij zetten ons er voor in dat deze groep leerlingen alle kansen krijgen om zich creatief en cultureel te ontwikkelen op school en in de vrije tijd. 

  • Next stop