Groningen

In Groningen zijn 42 vso, so, sbo en praktijkscholen. Met deze scholen hebben we contact tijdens netwerkbijeenkomsten, in leergemeenschappen en tijdens individuele adviezen.

Onze specialist speciaal onderwijs ondersteunt scholen bij het vormgeven van cultuuronderwijs. 

Hieronder benoemen wij enkele voorbeelden van deze ondersteuning.

  • Speciaal onderwijs Groningen