Belang cultuureducatie

Kunst, erfgoed en media doet een beroep op kijken, horen, zien, tast en lichaamsbeweging. Hierdoor laten kinderen en jongeren soms onverwachte talenten zien. Dit talent wakkert vaak de leergierigheid aan en kan worden ingezet om betere aansluiting bij andere vakken te krijgen.

K&C zet zich er voor in dat alle kinderen op school structureel in aanraking komen met kunst, erfgoed en media en dat zij in de vrije tijd voldoende toegang hebben tot kunstactiviteiten.