Art Heroes

Kunst voor kinderen in het speciaal onderwijs net zo bereikbaar maken als voor ieder ander kind. Dat is de doelstelling die wij hebben in het speciaal onderwijs. 

Kunst, erfgoed en media zijn communicatiemiddelen die niet alleen via taal lopen, maar ook een beroep doen op kijken, horen, zien, tast en lichaamsbeweging. Kinderen en jongeren laten soms onverwachte talenten zien die kunnen worden ingezet om andere vakken beter te begrijpen. 

Samen met Art Heroes zetten we ons in om de cultuurparticipatie onder de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs te vergroten.

  • Speciaal Onderwijs - art heroes