Doorlopende leerlijn

In deze nascholing leer je hoe je aan de slag kunt gaan met het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn. Met een doorlopende leerlijn bereik je dat het cultuuronderwijs een niveau van vrijblijvendheid overstijgt en dat je de verbinding maakt met helder geformuleerde doelen binnen jouw school. 

  • Nascholing doorlopende leerlijn