Muziek

K&C is aangesloten bij het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen, Muziekakkoord Groningen Oost en Muziekakkoord Drenthe. We maken ons sterk voor goed muziekonderwijs voor alle kinderen. We bieden diverse nascholingsmogelijkheden voor leerkrachten, ICC'ers of schoolleiders:

Muziekmethodes
Hoe weet je of een methode past bij jouw school? Is er een leerlijn te ontdekken of te bouwen? Wordt er vakoverstijgend gewerkt? Een specialist muziekonderwijs komt langs om verschillende methodes te demonstreren en met jou te onderzoeken welke methode goed aansluit bij jouw school.

Vakoverstijgend werken met muziek
Jouw school wil muziekonderwijs verbinden met andere vakken. Voor je het weet vliegen de ideeën over tafel, allemaal even mooi en inspirerend, maar dan komt de uitvoering. Wie doet wat? Wat willen we bereiken voor en met de leerlingen? Bestaat er niet al van alles wat we kunnen gebruiken? K&C helpt om structuur aan te brengen en het muziek- en cultuuronderwijs duurzaam te verweven met het lesprogramma.

Visie en leerlijnen
We onderzoeken samen hoe de visie op cultuurbeleid past binnen de algemene schoolvisie en welke plek muziek hierbinnen krijgt. We gaan in op de kwaliteit van het muziek- en cultuuronderwijs op jouw school, de talenten en het draagvlak binnen het team, het bouwen van een leerlijn en de bijdrage van het cultuureducatiebeleid aan de ontwikkeling van jouw leerlingen.

Zingen langs de lijn 
Voor culturele ondernemers rond het onderwijs bieden we het train-de-trainerstraject Zingen langs de lijn

  • Primair Onderwijs - Teamtrainingen en nascholingen