NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een programma van de rijksoverheid dat scholen tot het schooljaar 2024/2025 helpt leervertragingen door corona in te halen.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 krijgt elke basisschool zo'n 500 euro per leerling voor een eigen schoolprogramma. Hiervoor moet je als school een plan maken waarin staat hoe je dit geld gaat inzetten. De overheid heeft zes menukaarten samengesteld, waaraan de plannen moeten worden gekoppeld. Een goed idee is om cultuureducatie aan de plannen te verbinden. 

  • NPO