Nascholing Drama

Wil je op school graag toneelspelen? Zoek je naar een vorm om drama een plaats te geven op school? Wil je een leerlijn drama vormgeven? In deze module kijken we samen naar de plek die drama kan innemen bij jou op school. We betrekken de culturele omgeving daarbij. Je raakt bekend met de opbouw van een dramales, spelvormen en dramatische werkvormen. We nemen verschillende methodes onder de loep en koppelen deze aan het leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie.

  • ICC module drama