Muziekakkoord Drenthe

Ruim 50 partijen zetten zich sinds 2019 in voor structureel muziekonderwijs op de 292 basisscholen in Drenthe. Hiervoor ondertekenden zij in 2019 het Muziekakkoord Drenthe. Het Akkoord is onderdeel van Méér Muziek in de Klas, een landelijk programma met Koningin Máxima als erevoorzitter. 
In het convenant Muziekakkoord Drenthe is aangegeven hoe muziekonderwijs de komende jaren een plaats krijgt in de lesprogramma's. De ruim 40.000 leerlingen van groep 1 tot en met 8 moeten allemaal de kans krijgen hun muzikaliteit te ontdekken op het gebied van zingen, spelen, bewegen op muziek, luisteren naar muziek en het vastleggen en ontwerpen van muziek. Leerkrachten vergroten hun vaardigheden op het gebied van muziekonderwijs door samen te werken met vakdocenten of vakspecialisten. Schoolbesturen, overheden, culturele instellingen, pabo's en het Prins Claus Conservatorium spannen zich hier samen voor in. 

  • Meer muziek in de klas - muziekakkoord Drenthe