Méér Muziek in de Klas

Het muziekonderwijs op de basisscholen in Groningen en Drenthe krijgt de komende jaren een flinke impuls, dankzij regelingen als Impuls Muziekonderwijs en Méér Muziek in de Klas. En dat is fijn. 
Muziek verbetert de schoolprestaties van kinderen namelijk op veel vlakken. Kinderen worden slimmer, creatiever en muziek zorgt voor een betere samenwerking tussen de kinderen in de klas. Los daarvan is muziek maken natuurlijk vooral heel leuk!

In de stad Groningen is in 2017 het convenant Méér Muziek in de Klas lokaal getekend. Elf partijen, waaronder de schoolbesturen van het Openbaar Onderwijs, VCOG en KOC en culturele partijen, spraken af dat ze zich zouden inspannen om muziek vast onderdeel te laten zijn van het onderwijsprogramma. Elk jaar wordt op 14 november een congres voor de leerkrachten georganiseerd die hen nieuwe handvatten biedt om het muziekonderwijs op hun school vorm te geven. Ook op de scholen buiten de stad stimuleren wij het muziekonderwijs. 

In de provincie Drenthe wordt gewerkt aan een muziekconvenant met en voor alle scholen in Drenthe. 
Om alle leerkrachten te enthousiasmeren voor muziek wordt elk jaar in Drenthe de Leerkrachtenkorenmiddag georganiseerd, waar leerkrachten lesmethodes krijgen aangereikt die ze zo in de klas kunnen gebruiken. Deze dag vindt plaats op 29 maart 2019.