Leergemeenschappen Cultuureducatie

In een Leergemeenschap Cultuureducatie werken onderwijs- en cultuurprofessionals samen aan het ontwikkelen van betekenisvolle cultuureducatie. Het startpunt is een gezamenlijke vraag of uitdaging. Het eindresultaat staat van te voren niet vast.

Binnen de leergemeenschappen staat het leren van elkaar, de dialoog onderling en met de leerlingen, het ontwikkelen en reflecteren en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerling centraal. Elke leergemeenschap ontwikkelt zich op een eigen manier en is daarmee uniek.

Het accent ligt de doorwerking van cultuureducatie op de individuele leerling. Per leergemeenschap wordt besloten wat een passende manier is om dat zichtbaar te maken. Dit kan in de vorm van een portfolio of logboek, maar ook op andere manieren, die aansluiten bij de werkwijze van de school of bij de ideeën van de culturele partner.

  • Leergemeenschap Cultuureducatie