Inspiratie Kinderboekenweek 2022

De Kinderboekenweek vindt dit jaar van 5 tot en met 16 oktober 2022 plaats en heeft als thema Gi-ga-groen. Het thema leent zich goed voor vakoverstijgende projecten en themaweken. Tijdens vier inspiratiebijeenkomsten die K&C, IVN, Biblionet Drenthe, Biblionet Groningen en ICO in september organiseerden, kregen ruim 300 leerkrachten tips, lesmaterialen en inspiratiemomenten om Gi-Ga-Groen te verbinden aan literatuur, natuur en cultuur. We werkten daarbij samen met schrijvers Geert Jan Roebers, Edward van den Vendel en Marc ter Horst. Allemaal hebben zij boeken geschreven passend bij het thema Gi-Ga-Groen.

Op deze pagina delen we lesmateriaal dat aan bod kwam tijdens de inspiratiebijeenkomsten én ideeën om muziek te verbinden aan de Kinderboekenweek. 

Voor leerkrachten in Groningen: je kunt je nog aanmelden voor de sessie op 14 september in Winsum: uitnodiging voor Groningen en aanmeldformulier.

  • Kinderboekenweek 2022
  • Twee meisjes zitten op een omgevallen boomstam en lezen een boek