ICC-cursus Assen

De cursus interne cultuurcoördinator (ICC) biedt je praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op jouw school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. Daarnaast schrijf je tijdens de cursus een cultuurbeleidsplan, projectplan en/of plan van aanpak.
De cursus is door het LKCA goedgekeurd en gevalideerd door het lerarenregister waardoor je als leerkracht de cursus op kan nemen in je portfolio. 

Aanmelden
Je kunt je niet meer aanmelden. Wil je op de hoogte worden gebracht zodra de volgende ICC-cursus start?
Mail dan naar: jeffrey@kunstencultuur.nl o.v.v. ICC-cursus.

  • ICC cursus