ICC-cursus leerkrachten

Ook dit schooljaar zijn in Assen, Emmen en Groningen diverse ICC-cursussen gestart. De cursus interne cultuurcoördinator (ICC) biedt je praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op jouw school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. Daarnaast schrijf je tijdens de cursus een cultuurbeleidsplan, projectplan en/of plan van aanpak voor je eigen school.
De ICC-cursus van K&C is door het LKCA goedgekeurd en gevalideerd door het lerarenregister waardoor je als leerkracht de cursus op kan nemen in je portfolio.

Kosten
Leerkrachten in Drenthe betalen € 300,00 per persoon.
Leerkrachten in Groningen kunnen kosteloos de cursus volgen als onderdeel van de provinciale CMK-regeling. 

Tijdsinvestering
De totale studiebelasting bedraagt 50 uur bestaande uit: 6 inspiratiebijeenkomsten, teamoverleg over cultuureducatie, inlezen, opdrachten en het schrijven van het beleidsplan.