GROND | Buiten de vakken kleuren

Jaarlijks organiseert K&C als onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit een symposium over de kracht van cultuureducatie. Dit jaar doen we dat samen met de Hanzehogeschool op 23 mei 2019 tijdens GROND. Onder de titel 'Buiten de vakken kleuren' Cultuureducatie in verbinding met andere leerdomeinen organiseren we een middag met een inspirerende lezing, presentaties en workshops.

  • Symposium Cultuureducatie