Workshop: We maken d'r soep van

Over flow, tijd en nieuwsgierigheid. 
Door: Jeska Aasman en Mark Wester (lab4verwonderkracht)

Hoe creëer je een nieuwsgierig klimaat in je klas en wat is flow? In deze interactieve workshop ga je aan de slag met drie ingrediënten: flow, nieuwsgierigheid en tijd. Welk effect hebben ze op jouw eigen creativiteit? En welk effect op de kinderen in je groep? Hoe kun je ze inzetten bij het vakoverstijgend werken?
We leren ze kennen, proberen ze uit en spelen er mee. Via de weg van nieuwsgierigheid dagen we je uit om vakoverstijgend te denken en de creativiteit te prikkelen. We werken daarvoor in mini-lab's. We duiken de theorie rondom flow en nieuwsgierigheid in en bekijken 'de kracht van het verstoren' tijdens een les. En last but not least: hoe stel je tijdens dit hele proces eigenlijk vragen die je kinderen prikkelen tot onderzoek?

Kernwoorden: nieuwsgierigheid, creativiteitsontwikkeling, flow, obstakel, plezier, vakoverstijgend. flow, tijd, nieuwsgierigheid, vakoverstijgend werken, creativiteitsontwikkeling, procesgerichte didactiek.
Meer: www.lab4verwonderkracht.nl

  • Dossier Creativiteit