Dier in beeld

Leerlingen maken met Dier in beeld kennis met kunst op straat www.staatingroningen.nl met speciale aandacht voor de techniek, inhoud en werkwijze van de kunstenaars in de openbare ruimte.

Twee keer komt een gastdocent/kunstenaar van het CBK op school in de klas. De eerste gastles gaat over kunst op straat (één uur) en worden er ‘dierenbeelden’ besproken, zoals bijvoorbeeld het veulen van Wladimir de Vries of de ‘kikkers’ van Jan Steen.
In de praktische les (twee uur) gaan de leerlingen zelf aan de slag gaan met dit thema dieren.

Tot slot worden er lessuggesties gegeven voor een mogelijke derde lesopdracht, die door de eigen leerkracht in de klas kan worden uitgevoerd.

  • Cultuurmenu - Dier in beeld