Deskundigheidsbevordering

Jouw school neemt deel aan het Cultuurmenu Groningen. Dat betekent dat er met regelmaat kunst bezocht wordt. Een middag in het museum, het theater of concertzaal of een workshop of voorstelling op school. Vaak is alleen de ICC’er en leerkracht van de desbetreffende klas op de hoogte van het kunstbezoek, terwijl dit bezoek juist schoolbreed (van directie tot conciërge) meer betekenis kan krijgen en samenhang kan creëren.
Wat betekent het voor jouw school om deel te nemen aan een kunstuiting? 

In deze training deskundigheidsbevordering brengen we de samenhang van de verschillende kunstbezoeken in kaart. We onderzoeken of kunst nieuwe invalshoeken kan geven en aan kan sluiten bij andere lessen en activiteiten binnen de school. Door een verbinding te maken tussen het beleid van de school en het kunstbezoek, streven we samen naar een betere beleving van kunst voor leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel.

De onderwerpen die in de training aan bod komen zijn; welke rol heeft het Cultuurmenu Groningen inhoudelijk en praktisch in jullie school, hoe maak je een mooie verbinding van het kunstbezoek en de schoolstructuur, wat betekent dit voor jullie school en tot slot volgen er praktische handvatten naar aanleiding van opdrachten.

Centraal in deze training staat de vraag “Hoe kan kunst inspirerend zijn voor andere lessen of activiteiten binnen de school?”

De training is voor het hele schoolteam, van docenten tot directeur tot conciërge.
Dit ter bevordering van de collectieve ervaring van kunst en het bezoek van de kunstorganisatie (NNO, HHH, CBK en Groninger Forum) aan de school.

  • Cultuurmenu logo