Canon van Coevorden

Wist je dat ...
… er vroeger wel 70 leerlingen in 1 klaslokaal zaten? 
… de Prinses van Zweeloo begraven was met in haar buurt graven van paarden? 
… de schapen vroeger elke dag naar de heide gingen? 
Zomaar wat weetjes die leerlingen van de groepen 6 t/m 8 terug kunnen vinden in de canon van Coevorden. Deze lokale erfgoedcanon is in samenwerking met lokale erfgoedinstellingen ontwikkeld. 

Dankzij de canon maken leerlingen kennis met de erfgoedhoogtepunten in hun eigen omgeving. Deze canon wordt ontsloten via de website www.regiocanons.nl/drenthe/coevorden. De negentien vensters van de canon zijn niet alleen gericht op geschiedenis, maar ook op landschap, kunst en cultuur. Daarnaast sluiten ze zoveel mogelijk aan bij de vensters van de landelijke canon en de tien tijdvakken. Zo is de canon leerstofondersteunend en soms ook lesstofvervangend. 

De teksten op de website zijn op het niveau van de leerlingen geschreven, zodat ze er ook zelf mee aan de slag kunnen. Voor alle leerlingen is een werkboek beschikbaar met verwerkingsopdrachten gerelateerd aan het lokale erfgoed en/of lokale erfgoedinstellingen. De leerlingen beginnen in groep 6 met dit werkboek en ze werken het dan helemaal door tot groep 8. 

De canon is ontwikkeld binnen de erfgoedsector volkscultuur. Binnen dit thema gaat het om het dagelijks leven, als gebruiken en tradities. Het gaat om volksverhalen, streektaal en feesten. In verschillende vensters van de canon komt dit naar voren, het sterkst binnen het venster Drentse taal. Bij dit venster kan het Huus van de Taol allerlei aanvullende activiteiten aanbieden die aansluiten bij het canonvenster, bijvoorbeeld voorlezen of zingen in het Drents. Kijk voor meer informatie op www.cultuuractief.nl.

  • Canon van Coevorden - plaggenhut