Vind de prehistorie uit

Een spannende reis langs uitvindingen van de prehistorie

In het Hunebedcentrum ontdekken de leerlingen het verhaal van de hunebedden en de hunebedbouwers. Ze ontrafelen het mysterie rondom de hunebedden en bezoeken het grootste hunebed van Nederland.
Wat waren de uitvindingen en ontdekkingen in de prehistorie? Was Drenthe al zichtbaar in de IJstijd? Aan de hand van objecten ontdekken de leerlingen de wereld van de hunebedbouwers. Er wordt gestart met een korte les en een film. Via beelden wordt duidelijk waarom het Drents Hondsruggebied Unesco Geopark de Hondsrug is geworden. 

In het Oertijdpark reizen de leerlingen naar de prehistorie en lopen ze van de ijstijden en steentijd naar de bronstijd om te eindigen in de ijzertijd. De oermensen laten zien hoe ze leefden en de kinderen beleven de prehistorie met alle zintuigen.
Wat konden de mensen in de prehistorie wel en wat niet? Kunnen de leerlingen net als de mensen toen vuur maken, graven maken, voedsel verzamelen en bereiden, gereedschap maken, kleding maken? Kortom, zouden wij de prehistorie overleven? De leerlingen krijgen een programma aangeboden dat uit drie onderdelen bestaat.
Tijdens de ontdekkingstocht leren leerlingen eigenhandig welke prehistorische uitvindingen allemaal zijn gedaan. 

De programma's van het Hunebedcentrum sluiten aan op de wereld van de leerlingen en de kerndoelen van het onderwijs. Heb je wensen, zodat het programma meer aansluit op de doorgaande leerlijn, dan kun je contact opnemen met de afdeling Educatie.