Congres 'Wat klinkt daar in de klas'

Op 14 november 2018 vond het congres 'Wat klinkt daar in de klas' plaats. Ruim 200 leerkrachten en andere deelnemers hebben diverse workshops gevolgd om met muziek in de klas aan de slag te gaan. Leerkrachten konden bijvoorbeeld een piano crash course volgen, hebben geleerd hoe ze boomwhackers kunnen inzetten in de klas en hoe ze hun zangstem beter kunnen gebruiken. 

Wethouder Paul de Rook opende het congres: "Muziek brengt plezier en zorgt ervoor dat kinderen beter leren. Méér kinderen moeten in aanraking komen met muziek in de klas. Leerkrachten zijn de sleutel: als zij gemotiveerd aan de slag gaan met méér muziek in de klas werkt het!"

De basisscholen in Groningen zetten zich, samen met 8 andere partijen, al 1 jaar in voor Méér Muziek in de Klas. Op de scholen vinden extra muziekactiviteiten plaats en worden leerkrachten bijgeschoold om muziek een vaste plek in het lesprogramma te geven. Op www.kunstencultuur.nl/mmidk is een digitale krant te vinden met een aantal resultaten van het eerste jaar Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen.

Neem voor meer informatie over het congres of Méér Muziek in de Klas contact op met Marjon Brouwer.

  • PO - congres Wat klinkt daar in de klas