Bijeenkomsten Kinderboekenweek

Het thema van de Kinderboekenweek 2020 is 'En toen?'.
Een prachtig thema dat uitnodigt om koppelingen te maken tussen bijvoorbeeld taal, lezen, natuur- en cultuuronderwijs.

In de provincie Groningen wordt op 23 september door Biblionet Groningen in samenwerking met K&C een digitale bijeenkomst georganiseerd rondom dit thema. De bijeenkomst is interessant voor ICC'ers, leerkrachten en lees- en coördinatoren natuur- en milieueducatie in Groningen en Drenthe.

In zowel Drenthe als Groningen werden bijeenkomsten ter voorbereiding op de kinderboekenweek georganiseerd door IVN natuureducatie en K&C. Op 7 en 9 september kwamen in totaal ruim 80 natuur- en cultuurcoördinatoren van scholen uit Groningen en Drenthe samen om inspiratie op te doen rondom het thema. Ze gingen met hun hoofd en een tas vol concrete lestips en ideeën weer naar huis. Beide middagen startten met een centraal biologisch moment en een toelichting van IVN op hun ontwikkelde lesmateriaal. In dit materiaal 'En toen... terug naar de natuur' staat olifant Ollie centraal. Voor elke combinatiegroep zijn meerdere lessen ontwikkeld. Alle scholen met interesse in dit materiaal kunnen het gratis aanvragen op de website van IVN.