Drents Netwerk Jonge Kind

ICO, Scala, De Kunstbeweging en K&C werken samen in het Drents Netwerk Jonge Kind.

Doel is om pedagogische professionals en leerkrachten van groep 1 -2 te ondersteunen om de zintuigelijke en creatieve ontwikkeling van jonge kinderen te begeleiden. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke aanpak. en we oganiseren  inspiratiebijeenkomsten en workshops.

Neem voor vragen contact op met Jildou Fabriek van het ICO. 

  • Muziekakkoord Drenthe - Drents Netwerk
    Foto: Set Vexy